07/08/13

La confraternita di Sant'Ippolito (2a) Trascrizione Parte I

TRASCRIZIONE
parte I

Foglio non numerato

J(e)sus

Sequntur  omnes annii  et confratres  nostri  Amen   Anno  Domini
et  Primo  Johannes  ponceti  de  mota


Et  primo  anthonius  mothosus     0  0    s    s  s  s    ns    s    s  s  s   Amen

S

+    S    glaudius  blanchardi                                         p

+        N(obilis)  alsacius   anam                                 p   


foglio 1

 

   In Nomine do(mi)ni
Incipit summarium Capitulorum
ordinatiomnis ac totius regule vetex    
et moderne retroactis temporibus
constitutorumis et observatorum et in futurum
obs(er)vandorum ac tenendorum inviolabiliter inter  
et per confratres iuratos confratrie sancti hyppoliti martiris
cristi patronisq(u)e perrochie bardonnechie et ad laudem et
honorem eiusdem unanimiter corporalibus iuramentis
promissorum et ab antico originali extractum per quondam
magistrum glaudium blanchardi notar(iu)m Que cap(itu)la
et ordinationes fuerunt de verbo ad verbum late et
declarate ac admissse die decimatertia mens(is) augusti
anno mill(esim)o quadrigentesimononagesimo qua die fuit
festum dicti sancti yppoliti in confratria dicti loci p(rese)ntib(u)s
et audientibus con(frati)bus iuratie ip(s)ius conf(rat)rie iuferius particul(atim)
nominatis consentien(te)s et non contradicen(te)s sed admitten(te)s prioribusq(u)e
et procuratoribus tunc existen(tibu)s al(ia)s alziacio anam iohanne
anate alajsi et ip(politus)claudio blanchardi notarius etiam
p(raese)ntibus et observari ac teneri inviolabiliter iubentibus
et ordinantibus ex auct(oritat)em nobis concessa et sub pena in dictis
capitulis contenta et declarata


Capitulum primum
 de fraternitate caritatis 

quidems dicti confratres presente(s) et insequentes 
ritum modum ordinationes et constitutio(n)es
preteritorum et predessessorum suorum confratrum iam     
dicte confratrie voluerunt omnes simul unanimes et
comuni concensu de licentia autem hactenus pre(de)cess(or)es
suis concessa q(uod) inter ip(s)os conf(rat)res p(rese)ntes absentes et futuros
perpetuis temporibus vigeat fraternalis charitas et
verus amor prout essent fratres carnales Et si intervenerit
aliquis error sive discordia illum amicabil(ite)r cedare
abeant ad invicem quod si non fecerint ex se ipsis
se concordare habeant tractatu et arbitrio aliorum fr(atib)us
et si quis requisitus per confratres et priores difte conf(ra)trie
concordare recusaverit a dicta confratria primetur et
expellatur ut rebellis sub virtute iuramentiCap(itu)lum  De stando in horis


Foglio 2

voluerunt et confirmaverunt dicti confratres q(uod)
omnes conf(rat)res presentes et futuri qui erunt in mandam(en)to
bardonnechie diebus festi sancti yppoliti et dedicationis ecc(lesia)e 
eiusdem intersint in magna missa in primis et secundis
vesperis et in omnibus horis diei ad longum dum tamen
non intervenerit legittima causa Et ab eisdem discedere
non abeant sine licentia et auct(orita)te proris tunc existensDe corporalis refectiionis
(paragrafo cancellato con tratti di penna)


voluerunt et confirmaverunt dicti confratres
q(uod) omnes simul in unum congregentur die festo sancti
yppoliti in loco per priorem elligendo et ibidem omnes
simul recipiat reffectionem eorum corporalem prout
fuerit per priorem preparatum et ordinatum et qui
venire recusaverit sine causa legittima solvat duos
quartos grossi implicandos in manutenzione torchias
et per priores vel procuratores exigendos             
(Scritto a margine) 
Iussu Ill(ustrissi)mi D(omi)ni  Archep(iscop)i Taurin(i) cassatur p(resente)m cap(itu)l(um)

De missis celebrandis

voluerunt q(uod) celebretur per unum aut duos
devotos sacerdotes per priores eligendos in qualibet
septimana annis due misse in dicta cappella sancti ypp(oli)ti
v(a)l(e)s cuilibet ip(s)orum tres inclusa missa post addita et fuit
ordinatum dicte misse cellebrentur die dominico et die

venerisDe capituli legendis

voluerunt et ordinaverunt ne aliquis (fut)urus
possit allegare ignorantiam istorum capitolorum
defficiendo in illis q(uod) prior faciat legere predicta cap(itu)la
ante vel post vel inter prandendum semel in anno
presentibus et audientibus confratribus simul ita 


De torchiis


ordinaverunt manuteneri quattuor torchias
portandas in processionibus fiendis die festo beati
yppoliti dedicationis ecclesie eiusdem consecrationis corporis

cristi et assuntionis dominice per quattuor confratresDe taxatione expensarum
                                                                                                                                                                             Foglio 3

voluerunt et ordinaverunt dicti conf(rat)res q(uod)  ip(s)i omnes
simul aut maior pars eorumdem simul aggregata sub
virtute eorum iuramentorum possint et valeant omnes
expensas per confratres tam in prandio simul facto q(ua)m in
missis taxare et cuilibet ip(s)orum eius partem equare et ad
illam taxam exigere       


De solutione taxe expensarum

voluerunt et ordinaverunt dicti conf(rat)res q(uod)  ip(s)i omnes
simul aut maior pars eorumdem simul aggregata sub
virtute eorum iuramentorum possint et valeant omnes
expensas per confratres tam in prandio simul facto q(ua)m in
missis taxare et cuilibet ip(s)orum eius partem equare et ad
illam taxam exigere
De manulevandis expen(sas)

ordinaverunt et voluerunt dictis conf(rat)res q(uod) priores
qui ad p(rese)n(te)s sunt et in futurum erunt teneantur manul(evare)
expen(sa)s fiendas a dicta confratria illius annis quo erunt prio(res)
exeptis exigendis a dictis confratribus a die festo dedicationis
ecc(ellentissim)i sancti yppoliti usque ad diem festum eiusdem seque(n)sDe recuperandum debita con(frat)rie  p(er) p(riores) et p(rocuratores)ordinaverunt q(uod) priores procuratores et norm(tor)es
teneantur et debeant exigere et recuperare pecuniarum
summas per quemlibet ip(s)orum exigi ordinatas infra
annum in quo factum fuerit tale debitum per confratres
videlicet priores omnes espensas in dicta confratria factas
et fiendas procuratores vero debita torchyarum et introgias
et normatores omnes deffectus missarum et horarum

De computum reddendo 
Foglio 4


voluerunt q(uod) priores procuratores et normato(r)es
teneantur annis singulis publice alta voce ceteris
confratribus ante vel post prandium conputum et ce(te)ra
reddere de ip(s)orum administrationibus et exatio(n)ib(u)sD
e revelando rebelles


voluerunt et iusserunt q(uod) priores et pro(curator)es
in reddendo conputum habeant revellare et si
aliquis fuerit rebellis in solvendo illium habeaf
nominari deinde possint ceteri conf(rat)res mature et iuridice
pindere supra scrip(t)is capitulis non violatis


 De hiis qui non solverunt eorum
debita infra annum


ordinaverunt q(uod) conf(rat)res p(rese)ntes et futuri solvere
habeant eorum pecuniarum summas conf(rat)rie debitas
infra terminum supra scriptum prioribus conf(rat)rie
et si non possint solvere solvano tamen peremptorie
illinc ad diem vigilie sequentis festi beati yppoliti
quod si non fecerint ad solvendum viriliter conpellantur
et secuta solutione illos tales rebelles a dicta conf(rat)ria
expulsos alta voce priores pronuntiabunt ut dictu


De modo expelendi Rebelles

ordinaverunt q(uod) si contigerit aliquem rebellem
a dicta conf(rat)ria privare ob eius inobedientiam q(uod)
illa expultio fia publice ceteris conf(rat)ribus p(rese)ntibus et
in registro ip(s)orum fratrum post eius nomen et cogno(m)en
registretur dies et annus privationis cum causa per
eum commissa ut perpetius temporibus de eius rebellio(n)e
habeatur memoria et ceteris cedat in exemplum 


De prioribus elligendis

Foglio 5

ordinaverunt q(uod) singulis annis die festo s(an)cti
yppoliti dicti conf(rat)res faciant et elligant duos priores
per sortem sive per ellectionem qui recusare non
habeant nisi fuerit priores per duos annos immediate
continuos aut habeant legitimam excusationem
De prioribus extraneis


considerantes q(uod) dum  sor(te)s advenit prioribus
forensibus et extraneis ip(s)i forenses non possint
negotia confratrie sine magno discrimine et labore tracta(re)
ob quod ordinaverunt q(uod) a modo inantehea forenses
non trabant sortem prioratus nisi hoc esset unum
adiuncto (nisi hoc essent qui ) de loco qui se incipiat
onus in solidum dicte confratrie     

De normatoribus elligendis
per priores 

ordinaverunt q(uod) priores habeant sibi elligere
suos normatores pro anno quo gubernabunt dicta                        
conf(rat)riam qui reddent computum de defectibus horarum
prout dictum est in precedentibus capitulis qui
normatores non possint recusare pro uno anno
sub yirtute iuramenti et inobedientie 

De confratribus Recipiendis


ordinaverunt pro informandis conf(rat)ribus
q(uod)  ante q(ua)m aliquis in fratrem recipiatur alii f(rat)res 
sive maior pars eorumdem se habeant ad invicem
congregare et simul discutere an debeant talem in f(rat)rem
recipere et si recipiatur illud fiat de comunis consensu
die festo s(an)cti ypp(oli)ti aut dedica(tion)is ecc(lesia)e eidem decla(ma)ndo ista
cap(itu)la que promitat ob(ser)vare genibus flexis corporali
iuramento ambabus manibus prestito suis manib(u)s


De conf(ratr)ibus inhoneste viventib(u)s
Foglio 6

voluerunt q(uod) si contigerit aliquem ex ipsis
ducere vitam publice inhonestam uti concubinariu(m)
usurarium publicos aut al(ii)s mortali peccato obstinatn(m)
trina monitione per priores et f(rat)res moneantur et si
indurato corde desistere nolluerit a dicta conf(rat)ria ut
rebellis et inobediens expellatur et privetur 

De conf(ratr)ibus non legittime etatis Recipien(dis)

quia plerumq(u)e contigit patres famillias sive
parentes reddere in f(rat)res dicte conf(ra)rie suos liberos
minores etate stipulantes pro ipsis liberis  ordinave(r)unt
dicti conf(rat)res q(uod) dicti patres famillias vel parentes quando
attingerint legitimam etatem quattuordecimos annos
ratificare et consentire faciant si ip(s)i patres familias
aut parentes vivant et si non vivant ipsi liberi
teneatur ratifficare ad primam requisitionem
priorum aut procurator(um) et si recusaverint vel
distulerint priventur a dicta conf(ra)ria (in) pr(i)m(i)s
solutis libra cere et ceteris et ceteris solvere debita
que privatio deferibatur in margine privationis
cum causa post privati nomen et cognomen 

De imtrogiis


ordinaverunt et voluerunt dicti conf(rat)res p(rae)teriti
q(uod) quilibet intrans dictam confratriam tam legitime
etatis q(ua)m minoris solvat procuratoribus dicte conf(rat)rie
pro suo introitu sive suis introgiis infra annu
duas libram cere vel sex soludos pro luminaria
vel Reparatione dicte capelle sancti yppoliti applicandos

De non invitando extraneos in p(ra)ndio


Ordinaverunt q(uod) nulli liceat ex conf(rat)ribus
invitare extraneam personam in prandio que no(n) 
fuerit de conf(rat)ria sine comuni concensu ommium conf(rat)rium
sive maioris partis eorumdem Et si aliquis vero
supervenerit extraneus in dicto prandio non admi(t)ta(tu)r
sine concensu omniu(m) aut maioris partis eorumdem          
Foglio 7
De modo eundi in horas et te(m)pore

voluerunt pro horis audiendis q(uod) conf(rat)res
venire debeant ad primas vesperas ante tertium
psalmum ad matutinas vero ante pri(m)um psal(m)um
primi noturni et in missa deffuntos in ecc(lesi)a p(er)rochiali
pro faciendo instationes et in magna missa ante
kirieleyson volentes ed ordinantes q(uod) normatores et
ceteri conf(rat)res habeant revelare prioribus et accusare
tales defficientes in horis et etiam i(m)p(r)imer(e) defficien(tes) 
infra decem dies immediate sequentes tallem contumacia  
sine deffectum Non tamen abstringentes confratres
 etatis septuaginta annorum Et ultra ad matutinas
audiendi nisi ip(s)orum spontanea voluntate


De penis incurrendis in
horis defficiendo


voluerunt et ordinaverunt q(uod) si (ali)quis ex dictis
conf(rat)ribus p(rese)ntibus et futuris ob eius negligen(tia)m
sine legittima excusatione affuerit in dictis horis
post condignam penitentiam pro qualibet missa
et hora quibus affuerit solvat medium grossum
monete convertendum in utilitatem dicte confratrie
Et qui venerit et exinerit sine causa legitima 
ante officium completum solvat duodecim denarios
ad utilitatem qua supra declaratos


De consolationem confratrum desolatos


voluerunt et ordinaverunt dicti conf(rat)res
q(uod) si aliquis fratrum fuerit in aliqua tribulatio(n)e
constitutus ceteri conf(rat)res qui erunt in perrochia in qua
talis erit constitutus teneantur talem desolatum
consolari caritative si illum inveniant pet vicos
aut alibi Si vero fuerit infirmus et ip(s)i conf(rat)res
 fuerint in loco opportuno consolationis ip(s)i enim
teneantur illum tallem infirmum et eius familia
consolari si vero non affuerint in loco opportuno
non teneantur nisi eorum bona voluntate
Foglio 8
De sepulturis fratrum defunctos

dicti fratres considerantes pro honore et
venerantia fiendis in eorum sepulturis q(uod) man(damentu)m
bardonnechie continet quinque perrochias invicem longe
separatas ig(itu)r voluerunt et ordinaverunt q(uod) si contigerit
aliquem confr(ate)m in una dictarum perrocchiarum huma(n)is
decedere ceteri fr(atr)es teneantur ad domu accedere corpusq(u)e
ad eccle(si)asticam sepulturam portare ac venerari demu(m)
eius liberos et uxorem manutenere dum modo non
habeant legitimam excusationem qua non possint
illic interesse exipiendo beollarium et Rechamolas
propter logitudine itineris                                        

De istatione defuncti
super tumulo


ordinaverunt q(uod) fr(at)res p(rese)ntes in sepultura
fratris deffunctis teneantur illo tunc facere unam        
instationem super tumulo talis deffuncti Et
absentes et scientes in sepultura immediate seque(n)ti 
alterius fratris deffuncti cuiusuis dictax perrochiax
fuerit deffunctus Et pro qualibet istatione
teneantur dare prout moris est unu denariu p(arv)uù

De istationibus fiendis die sancti
ypp(oli)ti aut consecrationis eccl(esi)e eiusdem


ordinaverunt q(uod) priores habeant describere
omnes conf(rat)res deffunctos in illo anno quo regent
dictam conf(rat)riam et illos a domino curato faciant   
legere ceteris conf(rat)ribus in offertorio misse fr(at)rum
deffunctorum in die consecrationis eccl(es)ie sancti
yppoliti et in die festo eiusdem Et ibidem
omnes conf(rat)res tam absentes qui tunc fuerunt p(rese)ntes
quam extranei et ignorantes teneantur illo tunc
suas instationes facere et debitum reddere
Foglio 9
De torchis comburendis in sepultura


fratrum deffunctorumordinaverunt q(uod) in sepultura cuiuslibet
ips(o)rum fratrum portentur et comburantur faces
sive torchie ip(s)orum fratrum Pro quarum
consumatione heredes illius deffunctis solvere tenea(n)t(u)r
prioribus sex soludos turone(ns)is et ultra q(ua)ntum ip(s)e
deffunctus in eius vita ordinaveritDe eundo quesitum fratres extra
mandamentum bardonnechie

ordinaverunt q(uod) dicti fr(at)res teneantur ire
quesitum aliquem ex i(p)sis deffunctu(m) extra castell(an)ias
bardonnechie per duas leucas dum tamen fuerint
requisiti per eius heredes sumptibus ip(s)os fr(atr)um Et
si ulterius magis longe requirantur teneantur
ire sumptibus heredem illius eundo una die et altera
reddeundo 
De sepultura f(rat)rum pauperumordinaverunt q(uod) si aliquis ex ipsis f(rat)ribus
ab humanis decesserit et non haberet in bonis suis
unde fieri posset eius sepultura ceteri fr(at)res quil(ibet)
pro sua rata ip(s)am sepulturam ut decet facere
teneantur ad ordinationem priorum illius annis
qui priores teneantur concedere ceteris conf(rat)ribus absentibus
in sepultura deffuncti


De remembransia fr(at)rum deffunctoru

extra bardonnechie locum

ordinaverunt q(uod) si contigeret aliquem ex conf(rat)ribus
seppeliri extra perrochiam bardonnechie pro quo fieret
postea remembransia in dicta perrochia ad requisitio(n)es
parentum et heredum ipsius deffuncti comburantur
torchie dicte conf(rat)rie in dicta remembransia in loco
bardonnechie fienda et pro consumatione solvantur etia(m)
sex soludi turone(ns)is et conf(rat)res teneantur quilibet facere
suam instationem si non fecerint in eius sepultura 
Foglio 10
De orando pro f(rat)ribus deffunctis

ordinaverunt q(uod) dum contigerit aliquem
ex f(rat)ribus decedere ab humanis ceteri f(rat)res qui
in sepultura fuerunt ibidem faciendo offici(u)m
Et absentes teneantur tam cito ut ad eorum noticia
decessus illius fratris devenerit teneantur dicere pro
remedio eius anime v(e)l(ut)i literati septem psalmos
penitentiales cum letaniiis Requiem eternam et una
coleta v(e)l(ut)i fidelium deus Ceteri vero rurales et
non letterati quinquaginta patern(oste)r cum avema(ri)a
et semel credo Sacerdotes vero habeant una missa

celebrare
De reffectione corporali danda per hered(es)

deffuncti ceteris f(rat)ribus post sepultura

ordinaverunt q(uod) postquam sepultura alicuius
f(rat)ris deffuncti facta fuerit heredes illius teneantur
ceteros f(rat)res qui in sepultura interfuerunt reffafiare
et eisdem corporalem reffectionem impendere de
pane caseo et vino ad moderationem priorum vel
q(uod)? talis reffectio convertantur ad aliquam pecunia(rum)
summa per priores mitiganda ad utilitatem conf(rat)rie


De mortalagus sive de conversione pra(n)diu(m)

voluerunt et ordinaverunt q(uod) quando contigerit
aliquem ex ip(s)is f(rat)ribus ab humanis decedere et eius liberi
nolluerint vel non potuerint solvere et facere prandiu(m)
supra in precedenti capitulo fieri ordinatum q(uod) solvendo
tres florenos monete curren(te) prioribus conf(rat)rie in pace
et sine questione de ipso prandio sint quicti et exempti
et al(ia)s in non solvendo in pace remaneat arbitrio
ip(s)orum fratrum exigendi  i(ps)os tres florenos vel valore
dicti prandii ad taxam (i)psorum

De novis ordinationibus fiendis

augmentandis et minuendis


ordinaverunt q(uod) ip(s)i omnes conf(rat)res simul
cum prioribus aut ip(s)orum maior pars eius licen(tia)
suis predecessoribus concessa et qua decet concedenda
possint et valeant alia capitula et constitututiones
facere augmentare minuere et mutare ut rationabili(ter)
videbitur faciendum
Foglio 11De remittendis capitulis

ordinarunt q(uod) priores ip(s)ius conf(rat)rie possint
et valeant tempore eorum prioritatus in p(re)missis
et circa premissa capitula dare concedere et remitte(re)
aliis f(rat)ribus delinquentibus p(rese)ntibus et  futuris dum
tamen obedientiam prestiternit umili(te)r requirendo
ut nullum periurium requirere  possint incurrere


De revellatione agendorum in conf(rat)ria

ordinaverunt q(uod) nullus conf(rat)rum habeat nec
audeat revellare extraneis nec manifestare per
quamcumq(u)e viam ea que fient et tractabuntur
in dicta conf(rat)ria nisi i(p)sis conf(rat)ribus sub pena periuri
et privationis a dicta conf(rat)ria et alliorum consortio       

Foglio 12


(pagina cancellata)


                 Le VIIIme de Janvier 1584


De la part de rev(erend) monsieur Bernard
Jabur presbiter du Ch(ate)au Daulphin commis
speciallement par Monseigneur le rev(erendissi)me Archevesque
de Turin a la visitation des esglises du dit(e)
diocese en Daulphine a este adiouste
aux precedentz articles

Que lesd(its) confr(er)es de Saint Yppolite
seront tenus soy confesser quatre  fois
au l’an et communier a scavoir a Pasques, Pentecoste,
le jour de Noel et le jour de S(ain)t
Yppolite tous ensemble dans lesglise
perroischelle dud(it) lieu apeyne de deux escus
applicables a lad(ite) confrairie sans desport sinon
en cas de necessite provee Commettant aux
prieurs de lad(ite) confr(ai)rie f(air)e executter lad(ite) peyne
et a tous pretres le f(air)e payer a peyne excommunica(ti)on
en foy de ce nous sommes soubz(ig)nes Confirmant
les preccedantz articles et commmandant l’observation
diceulx sur les peynes en iiceulx indictes

                                      Berthous  Boveralle  vic  f
                                                                         (Segue firma illeggibile)


(A margine del foglio è scritto:)
mitigata a
I(llustrissi)mo archiepiscopo
Taurini dio(ce)sis in
poenam espulsionis
nisi somministranda ut
mortari est in flagrantia
       pagelli                   
Die decima quinta junii 1609


Ill(ustrissi)mus et Rev(erendissi)mus D.D. Carolus Brolia Dei et Ap(osto)licae sedis gra(te)
Archiep(iscopu)s Taurinen(sis); in actu visionis loci Bardoneschiae
dignis decausis ad id anim(um) suum moventibus, poenas
per retroscriptum delegatum Archie(pisco)palem inflictas mode-
ravit; ad cassationem a societate ubi bis confr(atr)es defensio
in observantia ordinis retroscriptis nonautem ad exeq(uti)onem
pecuniae et excois in ipsa ordi(natio)ne  contentamen; Dat(um) Bar-
duneschiae Die ed Anno ut sup(ra).

                                                     Io Ludovicus Murator servius de m.to


  
(In un foglietto incollato in basso a destra è scritto:)
 Jei certifie avoir celebrè
tous les dimanches  une messe
a S(ain)t Yppollite a la requeste de
m(aitr)e agnes et depui de le premier
may ensuit a prochant qui  est
a la fin des mois de fev(ri)er de qui
conrernée a 1689 La retribution  
des quelles jai receu du seigneur agnes
procureur de la Confrarie et
scavoir a raison de six soldes
La clauseure de quelles je le 
quite faict le 24 feb(ri)er
1690 
                    jean de nevache
                       ___________________
 
                       3 - 12  les 18 julliet receu pour 4 mois a quat(tr)e livres
                       2 -   8   seize sols sur le service faict p(ou)r la Confrerie
                       7 -   4
                       13 -  4
                       1 lt  4  messes
                                                                      
Foglio 13
u nom de Dieu
Soit Il Amen Icy commence le sommaire des
articles constitu(ti)ons et ordonnances de long temps
extraictes de plusieurs Reigles tant anciennes
que modernes par noz ancetres predecesseurs hommes
observateurs dicelles lesquelz ont vollu et
ordonné tant po(u)r l’hors que pour l’advenir Que
tous ceulx qui sont et seront pour l’advenir de
la Iure et confrairie ordonnee premierement
a l’honneur de Dieu secondement a l’honneur
et louange de Mons(eigneur) S(ain)t Ypp(oli)te martir patron de
la perroisse de Bardon(neche) quilz ayent a garder et
Inviolablement observer lesd(its) articles lesquelz
ont Este amplement de mot en mot declaires
dans l’edifice de la confrairie du S(ain)t Esprit de
bardonnesche le treizie(me) jour du mois d aoust
auquel Jour lon celebre la feste dud(it) S(ain)t Ypp(oli)te
en lan mil quatrecent nonante Et ce en
la p(rese)nce des confr(er)es lesquelz tous d’un commun
accord ont consenti ratiffie et corporellement Juré

Lesd(its) articles et ordonnances observer et garder voulant
et ordonnant tant pour le p(rese)nt que pour ladvenir
que tous ceulx qui seront de lad(ite) confr(air)ie et Iure
les ayent pareillement a observer sur peyne de
periurement et de amande contenue en articles
apres escriptz lesquelz ont este extraictz de leur
propre original ancien par feu m(ait)re Claude
blanchard not(air)e en son vivant de bardonnesche
Et despuis taduictz en langue vulgaire a fin
q(ue) plus facillement soyent declaires Et que
ung ch(ac)un desd(its) confr(er)es n’aye Ignorance de
observer ce que par serement corporel Ils ont
promisDe la fraternelle charite


Et premierement lesd(its) confr(ere)s voulant ensuivre
tant pour le p(rese)nt que pour ladvenir les bonnes
ordonnances et constitu(ti)ons de noz predecess(eur)s
confr(er)es de lad(ite) confr(air)ie ont vollu et ordonne
tous ensemble dun bon accord et commun
consentement de la licence et aucthorite a
eulz octroyes par lesd(its) predecssseurs Que entre
lesd(its) confr(er)es tant pour le p(rese)nt que pour ladvenir
 Foglio 14
soit bonne paix amour fraternelle et concorde com(m)e 
silz estoyent vrays frer(es) charnelz Et sil advenoit
entre eulz quelque debat erreur et differant tant
par p(ro)ces que au(tre)ment entre lesd(its) confr(er)es Lesd(its)
predecesseurs ont ordonne et ordonnent que
les au(tr)es confr(er)es estantz en lieu opportun et
advertis du different quilz facent diligence de
remettre les parties differentes en bonne paix
et amitie et si les parties differentes plaidantes ne se veulent
renger et mettre daccord par lesd(its) confr(er)es les
procureurs de lad confr(air)ie seront tenus Incontinant
estantz advertis eslire preudhommmes lesquelz
se informeront diligement du differente et de la
aucthorite et puissance a eulx donnee par lesd(its)
procureurs feront leur devoir de reduire lesd
parties litigentes en amitie paix et concorde
pour eviter plus grandz despance Et si aulcune
des parties reffuse d’accorder ont vollu et ordonne
quelle soit privee de lad(ite) confr(air)ie et deschasse
comme rebelle en vertu de serement preste

Comme il fault adsister
au Divin service

Item ont vollu et confirme lesd(its) confr(er)es que tous
Lesd(its) confr(er)es p(rese)ntz et advenir que seront au mandement
de bardon(neche) le jour et feste de S(ain)t Ippo(li)te Et le Jo(ur)
de la dedica(ti)on d’icelle Eglise quilz ayent a se
trouver ensemble a la grand messe aux premieres
et secondes vespres et aux au(ltr)es heures dud(it) Jour
tout au long moyennant quil ny Entrevienne au(lcun)
empeschement legitime et quilz n’ayent a se sortir
de lad(ite) eglise durant led divin office sans
licence et aucthorite des procureurs

Comme Il fault prendre sa
refection corporelle tous
ensemblement
 
(paragrafo cancellato)

Item ont vollu et ordonne que lesd(its) confreres
tous ensemble ayent a se congreger le jour
de S(ain)t Jpp(oli)te au lieu ordonne par les p(ro)cureurs
po(ur) eslire prieurs et pour prendre leur
refection corporelle laquelle sera preparee par
les prieurs et celuy qui reffusera sans cause
legitime sera tenu payer auxd procureurs ou
prieurs deux solz po(ur) la manuten(ti)on des torches

Foglio 15 
Comme Il fault f(air)e celebrer
deux messes en la
sepmaine

Item ont vollu et ordonne quil soit celebre
par ung ou deux devostz prestres esleus par
lesd(its) prieurs toutes les Sepmaines durant
lannee deux messes en lad(ite) eglise et chapelle
de S(ain)t ypp(oli)te par lesquelles ont vollu estre paye
par lesd(its) prieurs ascavoir po(ur) cha(cu)n trois
florins inclus la messe apres adionstee Et a
este ordonne quelles se celebreront le Jour
du dimenche et le vendredy

Comme il fault lire les
p(rese)ntes ordonances

Item ont ordonne afin que aulcun desd(its) confr(er)es
ne puisse alleguer cause d’ignorance desd(ites) ordon(nances)
et articles Et estre defailhantz en iceulz
que les procureurs seront tenus f(air)e lire les
p(rese)ntes ordonnances une fois lan devant ou en
prenant leur refection ou apres la messe que
se chante a l eglise perrochielle de requiem apres les
stacions en la p(rese)nce desd(its)  confr(er)es

De maintenir les torches

Item ont ordonne quil fault maintenir quatre
torches lesquelles seront portee en p(ro)cessions
le jour de s(ain)t ypp(oli)te le jour de la dedicassion
dicelle eglise le Jour de feste Dieu et de
la assomption par quatre desd(its) confr(er)es

De taxer les despances

Item ont vollu et ordonne que lesd(its) confr(er)es
estantz ensemble ou bien la maieure partie
en vertu de leur serement quilz ayent a taxer
les despances faictes par lesd(irs) confr(er)es tant
du lad(ite) refection prinse que  lesd confr(er)es  tant
du lad(ite) refection prinse que) le service des messes a ung
ch(ac)un pour sa part esgallement et icelle
recouvrer
De payer la despence taxee

Item ont vollu et ordonne que ung ch(ac)un
desd(its) confr(er)es soit tenu payer la somme a luy
Foglio 16 
taxee aux prieurs dicelle annee le Jour et feste 
de s(ain)t ypp(oli)te ou bien ayant legitime excuse Jusques
aux festes de noel prochaines venantz et ce
faut po(u)r les messes q(ue) po(u)r la refection  et au(ltr)es
negoces et si quelquun reffuse payer aud(it) terme
il sera tenu par l autchorite aux prieurs donnee
tenir les arrestz ou bien ostage en un quartier
de la ville esleu par lesd(its) prieurs en vertu de
leur serement destre deschasses de lad(ite) confr(air)ie

De mainlever les d(ites)
despances

(paragrafo cancellato)

Item ont vollu lesd(its) confr(er)es que les prieurs
qui sont et seront a ladvenir seront tenus
mainlever lesd(ites) despenses faictes aud(it) an en
lad(ite) confra(ir)rie jusques au Jour de la dedicasse
de l eglise de S(ain)t Ypp(oli)te ou bien a la feste dud(it)
S(ain)t ypp(oli)te prochaine venant

(Nota a margine):     annulle a la des(pance)
                               il sagissoit de
                               la despanse qui
                               payent              

De recouvrer les debtes
de lad(ite) confra(ir)ie

Item ont ordonne que les procurreurs prieurs
et normateurs seront tenus recouvrer les
sommes deubz a lad(ite) confrairie ung ch(ac)un sellon quil
leur est ordonne dans l annee en l aquelle sera
faict tel debte par les confr(er)es ascavoir les
prieurs les despenses faictes en lad(ite) confr(air)ie les
procureurs les debtes des torches et introges 
et les normateurs les deffailhants en
messes et heures

De rendre compte

Item ont vollu que les procureurs prieurs
et normateurs soyent tenus toutes les annes
rendre compte de ce quilz auront negocié en lad(ite)
confr(air)ie publiquement et a aulte voix auxd(its)
confr(er)es devant ou appres la refection corporelle  messe

De declairer les rebelles

Item ont vollu et commandé q(ue) les procureurs
et prieurs en rendant leur compte quilz ayent
a reveller si quelcun desd(its) confr(er)es a este
rebelle ne vollant payer ce q(ui) luy a este
taxe quilz le ayent a nommer affin q(ue) les
au(tr)es cofr(er)es puissent droitement pourveoir
Foglio 17
De ceulx qui ne payent
leurs debtes dans l’an

Item ont ordonne que lesd(its) confr(er)es pr(esen)tz et
advenir soyent tenus payer les debtes deubes
a lad(ite) confr(air)ie dans le terme sus escrpt aux
prieurs de lad(ite) confr(air)ie et silz ne peuvent
payer aud(it) terme quilz payent jusques au
plustard a la vigille de S(ain)t ypp(oli)te et ne
voullantz payer quilz soyent deiettes de lad(ite)
confr(air)ie a aulte voix comme rebelles

Du moyen de deschasser
les rebelles

Item ont ordonne q(ue) sil convient priver
quelquun desd(its) confr(er)es de lad(ite) confr(air)ie
pour son inobediance que icelle priva(ti)on
soit faicte publiquement en la pr(ese)nce des
confr(er)es et au registre desd(its) confr(er)es soit
enregistre le nom er surnom dicelluy
rebelle mesmes le Jour et an de la priva(ti)on
de la cause pourquop ils est privé affin que
et affin que (ripetuto) les au(tr)es confr(er)es y prennent tel
exemple que de besoing

De eslire le prieur

Item ont ordonne que toutes les annees le Jour et
feste de s(ain)t ipp(oli)te lesd(its) c(on)f(re)es eslizent deux prieurs par
sort ou par ellection Et celluy a quy le sort dont eschera
n’aye a le refuser sinon quil fust este prieur deux
annes l’une apres l au(ltr)e ou quil eust legitime excuse

Des prieurs estrangers

Item considerantz que si le sort advenoit aus estrangers
iceulx ne peuvent vacquer aus affaires de lad(ite) c(on)fr(air)ie
sans leur grand dommage et labeur a quoy pourvoya(n)t
ont ordonné tant po(ur) le p(rese)nt que pour l advenir
que les forestiers ne jetteront ny prendront aulcun
sort de prieur sinon que quelquun du lieu en prenne
sur soy la charge

De eslire normateurs

Item ont ordonne  que les prieurs esliront leurs
normateurs pour l an quilz gouvernent lad(ite)
confrairie lesquelz rendroit compte des
desfailhantz aux heures comme il est dict 
Foglio 18
aux precedantz articles lesquelz ne pourront refuser
pour une annee en vertu du serement par eulx preste
a peyne d’inobedience

De recepvoir confr(er)es

Item ont ordonne po(ur) informer ceulx qui se veulent
rendre de lad(ite) confr(ai)rie que avant q(ue) aulcun soit receu
desd(its) confr(er)es les au(ltr)es c(on)fr(er)es ou bien la maieure partie
ayent a soy egreges assembler et avoir conseil sy
icelluy est a recepvoir ou non Et sil est a recepvoir
que ce soit du commun consentement desd(its) confr(er)es
et soit le Jour jpp et feste de S(ain)t Jpp(oli)te
ou le Jour de la dedicasse de lad(ite) eglise
en declarant lesd(its) articles lesquelz il promet
observer estant a deux  genoux en terre jurant
corporellement avec les deux mains

Des fr(er)es vivantz deshonneste(ment)

Item ont ordonne que si aulcun desd(its) confr(er)es veult
mener une vie deshonneste comme concubine
usuriers publiq et au(ltr)e mortel peche obstine apres estre
admoneste deux ou trois fois par les procureurs
et au(tr)es et que par obstina(ti)on et cœur endurcy
ne veuilhe delaisser son vie quil soit privé de lad(ite)
confrairie comme rebelle

De la maniere de recepvoir confr(er)es
mineurs et pupilles

Item pour ce que souventesfois les peres et gouverneurs
des enfans pupilles rendent leurs enfans en lad(ite)
confr(ai)rie estantz en minorite d’eage stipullantz
po(ur) leursd(its) Enfans En tel cas ont ordonne que
lesd(its) peres et gouverneurs quand lesd(its) Enfans
seront en aage de quatorze ans les f(ai)re rattifier
et consentir a la Jure si lesd(its) peres et gouverneurs
sont en vie Et silz ne sont plus vivantz lesd(its)
enfans seront tenus rattiffier a la premiere
req(ue)te des procureurs ou prieurs Et sy lesd(its)
enfans refusent ou delayent quilz soyent prives
de  de lad(ite) confr(ai)rie en payant premiere(ment) leurs
introges et que leur priva(ti)on soit escripte
en marge du regi(str)e avec leur nom et surnom
et la cause de leur priva(ti)on

De payer les introges

Item ont ordonne et vollu lesd(its) confr(er)es que 
Foglio 19 
tous ceulx qui seront de lad(ite) confr(ai)rie tant en eage legitime
que en miorite payent aux pr(ocu)reurs de lad(ite) confr(ai)rie po(ur)
leur introges dans l’an une livre cire ou six soulz
po(ur) la lumine et repara(ti)on de la chappellle de
Saint Jpp(oli)te

De l’heure quil fault
adsister a l’office

Item ont vollu pour adsister a l’office q(ue) tous les
confr(er)es soyent tenus de venir aux premieres
vespres avant le trois(iesm)e psalme et premier
nocturne et a la messe qui se chante a leglise
perochielle de requiem po(ur) f(air)e les stations
et a la grand messe devant kirie eleyson
vollant et ordonnant lesd(its) confr(er)es q(ue) les
normateurs ayent a reveller aux prieurs
et accuser les desfailantz aud(it) office dans
un  semaine Exception ceulx qui sont de l’age
de septante ans ou plus qui ne sont
contrainctz assister a matines silz ny veulent
venir de leur propre volonte

De la peyne qu’encourent les
absentz de l’office

Item ont vollu et ordonne que si aulcun desd(its)
confr(er)es par sa negligence et sans legitime excuse
est desfailhant et absent de l’office il soit
condamne po(ur) penitence dun ch(as)cun desfault
a payer deuz liardz appliquez a l’uttillitillite
et manutention de lad(ite) confr(air)ie Et qui si sen
sortira avant q(ue) loffice divin soit accomply
sans legitime excuse soit aussy tenu payer
douze deniers converties et applicables
a lad(ite) manutention

De ne convier estrangers
au banquet desd(its) c(on)fr(er)es

Item ont ordonne quil ne soit permis a aulcun
desd(its) confr(er)es  inviter personne extrangiers
en lad(ite) refection corporelle qui ne soit desd(its) confr(er)es
sans le consentement de la maieur
partie Et sil y survient quelque estranger
quil ne soit point admis a lad(ite) refection sans
le consentement de la maieur partie

Foglio 20

De consoller les confr(er)es
desolles

Item ont vollu et ordonne lesd(its) confr(er)es si
quelquun diceulz par infortune ou inconvenient se
treuve en tribula(ti)on les au(tr)es confr(er)es qui seront
au lieu et perroisse dicelluy seront tenux consoler
charitablement icelluy desollé ou quil soit en chemin
ou au(tr)e part Et sil y a quelquun desd(its) confr(er)es
qui soit mallade ceulx qui sont en lieu opportun
seront semblablement tenus le visiter consoller
et conforter luy et sa famille et ceulx qui ne sont
en lieu opportun ne y sont tenux sinon de leur
bonne volonte

De la sepulture des fr(er)es
deffunctz

Item lesd(its) fr(er)es considerant que po(ur) f(air)e l’hommage
et reverence a leurs sepultures le mandement
de bardon(neche) contient cinq perroisses fort separez
et eloignes l une de l au(tr)e a ceste c(on)sidera(ti)on
ont ordonne que quand ung desd(its) confr(er)es sera

Decedde de vie a trespas en l’une desd(ites) perroisses
les au(tr)es confr(er)es seront tenus aller a la maison
du deffunct et porter le corps a l’esglise po(ur) f(air)e
la sepulture et honnorer sa famille silz n’ont
legitime excuse po(ur) laquelle ilz ny ont peu
adsister sauf ceulx de Beollar et Rochemolles
qui ny sont tenus a cause de la trop grand
distance des lieux 

De f(air)e stations sur la
tombe du deffunct

Item  ont ordonne que les confr(er)es estantz p(resen)tz
de la sepulture du deffunct serront tenu
f(air)e une station sur la tombe du deffunct en
donnant ung petit denier et ceulx qui
seront absentz de lad(ite) sepulture pourront
satisf(air)e a la sepulture d’ung au(ltr)e confr(er)e en
quelle perroisse q(ue) ce soit incontinant
quilz auront nottice de la sepulture du
deffunct


Foglio 21

De f(air)e Stations le Jo(ur) de
de s(aint) Ipp(oli)te et le Jour de
le dedicasse

Item ont ordonne que les procureurs ayent
a mettre en escript les noms et surnoms de
tous les confr(er)es deceddes dans lan et bailher
le roolle au cure lequel lira led(it) roolle au
prone de la messe desd(its) deffunctz le Jour
de S(ain)t Ipp(oli)te ou le Jo(ur) de la dedicasse
alhors tous les confr(er)es seront assembles
et ceulz q(ui) n’auront adsiste aux sepultures
des deffunctz seront tenus estre po(ur) satisf(air)e
lesd(ites) stations

De allumer les torches aux
enterrementz des fr(er)es deffunctz

Item ont ordonne que a l enterrement des
fr(er)es deffunctz soyent portees quatre torches
allumes po(ur) lesquelles seront les heritiers du
deffunct pay  tenus payer six soulz

De aller querir hors le made(ment)
les corps de ceulx qui y seront
trespasses

Item ont ordonne que lesd conf(re)es soyent
tenus aller querir le corps daulcun diceulx
estant decedde hors le mandement de bard(onneche)
loing de deux lieux si toutesfois ilz sont
requis par les hoirs du deffunct a leurs
despance Et silz sont requis d’aller plus loing
seront tenus y aller aux despance des heritiers

De l’enterrement des fr(er)es
necessiteux

Item ont ordonne que si aulcun desd(its) confr(er)es
vient a decedder n’ayant moyens po(ur) f(air)e sa
sepulture les au(tr)es confr(er)es ung ch(acu)n po(ur) sa
part seront tenus fournir ce que sera ordonne
par les prieurs qui presteront po(ur) les absentz

De f(air)e reme(m)brance des fr(er)es
ensepultures hors le mande(ment)

Item ont ordonne que sil convient enterrer

Foglio 22

le corps daulcun  desd(its) confr(er)es hors le mande(ment)
po(ur) lequel l’on feroit en apres la remembrance
aud(it) lieu a req(ue)te des hoirs dud(it) deffunct
en icelle seront portes les quatre torches
comme sy le corps estoit p(rese)nt po(ur)
consommm(ti)on desquelles payeront lesd(its)
heritiers six soulz tournois Et seront
faictes stations comme dessus


De prier Dieu pour
les fr(er)es deffunctz

Item ont ordonne quand ung desd(its) confr(er)es
sera decedde de vie a trespas les confr(er)es
qui seront a la sepulture d’icelluy et les
absentz incontinant quilz en seront advertis
seront tenus pour le remede de son ame et
abolition de ses peches de dire les sept
psalmes penitentiaulz avec les letanie et
requiem eternam a la fin de cha(cuàn psalme
avec l’oraison fidelium deus Et ceulx qui
ne scavent lire diront cinq(an)te pater n(ost)er
avec ave marie et une fois le credo et les
prebstres celebreront a son intention une
messe

De la reffection q(ue) sont tenus
donner les heritiers du deffunct
aux confr(er)es qui ont adsiste
a l enterrement

(paragrafo cancellato)

Item ont ordonne que quand l enterrement
du confr(er)e deffunct sera parfaict les
heritiers dicelluy soyent tenus reffectionner
les confr(er)es q(ui) auront assiste aud enterrement
de pain et vin et au(tr)es viandes honnestement
a la modera(ti)on des prieurs et que telle
reffection soit convertie a quelque somme
de deniers au taux desd(its) prieurs par
l’utilite de la confr(air)ie applicable
           
(Nota a margine):  led(it)     
                        ?  est remis 
                       sur larticle suivant
                       et est remis sur le
                       mortalage                        

De payer le mortalage

Item ont ordonne que quand ung

Foglio 23

desd(its) confr(er)es decedera de vie a trespas et que 
ses heritiers ne vouldront ou ne pourront
payer le disner comme est dict cy devant
en payant trois florins aux prieurs de
lad(ite) co(n)frairie lesd(its) heritiers soyent quittes
et exemptz dud(it) disner et ne le pouvant
payer soyent aussy exmptz a l’arbitrage
desd(its) confr(er)es lesquelz trois florins ou
valleur dud(it) disner seront exiges a
ditte de  p(re)be(nd)e

De faire nouvelles ordon(nances)
augmenter ou diminuer
les presentes

Item ont ordonne que les confreres
avec les procureurs et prieurs ou bien
la maieur partie diceulx de la
puissance et licence par nos predecesseurs
a eulx octroyes pourront f(ai)re nouvelles
ordonnances en adioustant ou diminuant
les presentes sellon quilz verront a f(air)e po(ur) le
sallut de leurs ames et po(ur) l’honneur et
plus grande gloire de dieu

De declairer ce que et faict
en lad(ite) Confrairie

Item ont ordonne que nul desd(its) confr(er)es aye
a reveller aus estrangers en quelque part
que soit ce q(ue) ce faict et traite en lad(ite) confr(air)ie
sauf entre lesd(its) confr(er)es sur peyne de pariure
et priva(ti)on de lad confrairie

Et de la part de Reverend Monsieur
Bernard Bertons prebstre du Ch(ate)au Daulphin
commis speciallement par Mons(eigneur) le Reverend(issi)me
Archevesque de Turin a la visitation des esglises
Dud(ite) diocese en Daulphine a este adiouste aux
precedentz articles
Foglio 24
Que lesd(its) confr(er)es de s(ain)t yppolite seront
tenus soy confesser et communier quatre
fois l’an a scavoir a Pasques, Pentecoste, le
jour de Noel et le jour de S(ain)t ypp(oli)te tous
ensemble dans lesglise perroisselle dud(it)
lieu a peyne de deux escus applicables
a lad(ite) confr(ai)rie sans desport sinon en cas
de necessite provee Commettant aux
procureurs de lad(ite) confr(ai)rie f(air)e executter
lad(ite) peyne et a tous pretres le f(air)e
payer a peyne dexcommunica(ti)on En foy
de ce nous sommes soubz(ig)nes confirmant les
preccedantz articles et commmandant
l’’observation diceulx sur les peynes en
iiceulx indictes signee en son original

 B batone    JF  de nevache vic(aire) p(rie)ur   Oupus not(aire)

(Nota a margine): Le present article
                       a ete modifie par
                      Monsegneur Eveque
                      en sa visite annuelle
                      1609 et reduit la
                      peine de deus escus
                      a peine destre chasse                         
                      si dand deus sous defaut                           
                      il ne communie
                       ?      ?    appree      


Foglio 27 (verso)
... segue in

La confraternita di Sant'Ippolito (2b) Trascrizione Parte II 


Collegamenti:
1 - La Confraternita di Sant'Ippolito (La presentazione dell'autore)
2 - La Trascrizione -
     TRASCRIZIONE(2a) - Parte I    (riporta all'inizio di questo post) 
     TRASCRIZIONE(2b) - Parte II   < - - - - - seguito